กลาโหม,  สังคม

ความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างไทยจีนผ่านกระทรวงกลาโหมเพื่อต่อสู้กับโควิด-19

21 พ.ค.63 เวลา 1400 ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ภายในศาลาว่าการกลาโหม พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ให้การต้อนรับ พลตรี Wu Xiaoyi ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพ

ซึ่งเป็นผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าพบเพื่อมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกลาโหมโดยผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณในไมตรีของทางประเทศจีนที่มีต่อประเทศไทยเสมอมาและชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ตลอดจนประชาชนในทุกระดับ

ส่วนทางผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำกรุงเทพ ได้กล่าวขอบคุณคนไทยที่ส่งกำลังใจให้กับชาวจีนที่ผ่านมาและชื่นชมความสำเร็จของไทยในการบริหารจัดการโรคโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในภูมิภาคอีกด้วยและความยินดีที่จะมีความร่วมมือกับไทยทางด้านความมั่นคงในทุกมิติในอนาคต

ซึ่งในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การส่งมอบเครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งภายหลังจากโควิด-19 คลี่คลายลงก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของ กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนปีะจำประเทศไทยเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *