มหาดไทย,  สาธารณสุข

“นิพนธ์” หารือร่วม สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งจัดตั้ง ศูนย์สั่งการฯแพทย์ฉุกเฉิน ในท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตามมติ คกก.กระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ที่กระทรวงมหาดไทย ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าพบ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)​ เพื่อหารือและให้เร่งรัดการผลักดันแผนงานการจัดตั้งศูนย์สั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ โดย ร.อ.นพ.อัจฉริยะ กล่าวว่า ปัจจุบัน องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ อย่าง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และอบจ. ต่างมีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินได้ โดยแผนงานดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการกระจายอำนาจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีมติให้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับและให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีประโยชน์สำคัญคือการช่วยรักษาชีวิตคนจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไว้ได้

สำหรับการมาหารือร่วมในวันนี้ เนื่องด้วยเมื่อครั้งที่ นายนิพนธ์ รมช.มท. เคยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคมโดยรวม พร้อมทั้ง มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของท้องถิ่นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ิ รมช.มท. ได้ประสานความร่วมมือไปยังอบจ.ชลบุรี และ อบจ.ปัตตานี ให้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งหลังจากนี้จะช่วยเร่งดำเนินการในของ อบจ.อื่นต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *