การเมือง,  แรงงาน

กระทรวงแรงงานประกาศปรับเพิ่มเงินผู้ประกันตน ม33 รวมทั้งมาตรการต่ออายุแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงานประกาศปรับเพิ่มเงินผู้ประกันตน ม33 รวมทั้งมาตรการต่ออายุแรงงานต่างด้าว

– ปรับเพิ่มเงินทดแทนผู้ประกันตน (ม33) กรณีว่างงานเนื่องจาก COVID-19 จาก 50% เป็น 60%

– นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรชมพู ยื่น NAME LIST ใช้แทนใบอนุญาตทำงานไปก่อนและไม่เสียค่าปรับการอยู่เกินกำหนด ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

– แรงงาน MOU ยืดระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและการทำงานออกไป จนกว่าจะสิ้นสุด พรก. ฉุกเฉิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *