ประกันสังคม,  แรงงาน

ประกันสังคม โชว์ผลบริหารเงินลงทุน 2 กองทุน ไตรมาส 1 ปี 63 สูงถึง 1 หมื่นล้าน พร้อมรองรับการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แม้เกิดวิกฤตทุกกรณี

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ว่าสถานะเงินลงทุน ของกองทุนประกันสังคม ณ 31 มีนาคม 2563 มีเงินลงทุนสะสมจำนวน 2,032,841 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาล จำนวน 1,357,119 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 675,722 ล้านบาท โดยลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูง ร้อยละ 82

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้ จำนวน 9,692 ล้านบาท สำหรับกองทุนเงินทดแทน ปัจจุบันมีเงินลงทุนสะสม 64,621 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบจากนายจ้าง 42,393 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 22,228 ล้านบาท โดยลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงร้อยละ 84

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 กองทุนเงินทดแทนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้ จำนวน 591 ล้านบาท และหากรวมเงินลงทุนกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส 1 ปี 2563 สำนักงานประกันสังคม สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้สูงถึง 10,283 ล้านบาท

นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคม สามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน แม้จะเกิดเหตุการณ์ในช่วงภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบการว่างงานของลูกจ้าง ผู้ประกันตน จำนวนมาก

ซึ่งสำนักงานฯ มีเงินกองทุนเพียงพอที่จะนำไปจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้เตรียมสำรองสภาพคล่องไว้รอการจ่ายเงินแล้ว ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่ากองทุนมีเงินเพียงพออย่างแน่นอน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *