ประกันสังคม,  แรงงาน

เลขาธิการประกันสังคมเร่งรัดจ่ายเงินว่างงานจังหวัดพังงา

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.รง. มีความห่วงใย เร่งรัดการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภาคใต้ จากการที่สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หยุดกิจการชั่วคราว
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตนลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามสถานการณ์ การจ่ายเงินว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย โควิด -19 เนื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดรอยต่อกับจังหวัดภูเก็ต และนายจ้างมีลักษณะเดียวกันคือเป็นกิจการโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ซึ่ง นายทศพลฯ กล่าวว่า ตนนั้นยังมีความกังวลแม้ว่า จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดขนาดไม่ใหญ่นัก แต่ด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีพื้นที่ติดกับจังหวัดขนาดใหญ่ เกรงว่าอาจได้รับผลกระทบในหลายด้าน

แต่เมื่อลงพื้นที่แล้วค่อยคลายความกังวล เนื่องจากได้รับรายงานจาก นายประโยก กุลเจริญ ประกันสังคมจังหวัดพังงา ว่า ปริมาณงานที่เข้ามาทั้งสิ้น ประมาณ 15,115 ราย ได้เร่งวินิจฉัยจ่ายสิทธิประโยชน์ไปทั้งสิ้น 11,971 ราย อย่างไรก็ตามขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงายังสามารถบริหารจัดการได้ และยินดีให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่

ดังนั้น ตนขอให้ผู้ประกันตนในจังหวัดพังงามั่นใจได้ว่า สำนักงานประกันสังคมสามารถให้บริการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ทุกท่านได้อย่างครบถ้วนตามสิทธิอย่างแน่นอน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *