การศึกษา,  สังคม

“รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ จ.จันทบุรี”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี

ในการนี้ รมว.ทส. ได้พบปะพูดคุยและให้ขวัญกำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ชุมชนบ้านเสม็ดงาม และร่วมปลูกต้นไม้ป่าชายเลนซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มาจากต่างประเทศอีกด้วย

สำหรับสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ แห่งนี้ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๕๑๘ ไร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นพื้นที่รวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลก รวมถึงเป็นแหล่งวิจัยเรียนรู้ร่วมกันของฝ่ายวิชาการและผู้สนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างอยู่ในระยะที่ ๒ หรือดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ ๒๐ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๖๖

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *