การศึกษา,  สังคม

พม. รุกตั้งครัวกลางชุมชนใน กทม. สร้างคลังอาหารรับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (8 พ.ค. 63) เวลา 09.45 น. ที่บริเวณโถงชั้น 1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ ครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนอาหารในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรับมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร ผักสด และเนื้อไก่สด รวมทั้งข้าวกล่อง จากภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน พร้อมส่งต่อให้กับครัวกลาง พม. ของชุมชนในพื้นที่ กทม. นอกจากนี้ มีการรับมอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และยารักษาโรค สำหรับศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ออกมาตรการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน ด้วยการลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดในชุมชนนำร่อง 286 ชุมชนในพื้นที่ กทม. ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ทั้งนี้ พบปัญหาการขาดแคลนอาหารสำหรับประชาชนในชุมชน เนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ ทางกระทรวง พม. จึงได้จัดตั้งครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน เป็นคลังอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชนในชุมชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. ได้จัดกิจกรรม Kick Off เปิดตัวโครงการ ครัวกลาง พม. เราไม่ทิ้งกัน โดยรับมอบของบริจาคที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าวสาร ผักสด และเนื้อไก่สด รวมทั้งข้าวกล่อง พร้อมส่งต่อให้กับครัวกลาง พม. ของชุมชนในพื้นที่ กทม. โดยมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ประชาสังคม และประชาชน ร่วมบริจาคผ่านศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดังนี้ 1) เครือข่ายชาวนาจังหวัดยโสธร โดยเครือข่ายเพื่อนปลูกเพื่อนกิน มอบข้าวสาร 3.5 ตัน 2) TESCO Lotus มอบผักสด 1,000 กิโลกรัม 3) บริษัท CPF ประเทศไทย (จำกัด) มหาชน มอบเนื้อไก่สด 1,000 กิโลกรัม 4) บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหาร 5) กลุ่มพนักงานบริษัท CPF ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) มอบข้าวกล่อง 2,625 กล่อง และ 6) คุณวิวรรธ์ เหมมณฑารพ วปอ. รุ่น 62 มอบอาหารคุณภาพจากร้านต้นกล้า ฟ้าใส สำหรับ 20 ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการรับมอบเงินสด เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและยารักษาโรค สำหรับศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. เพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนต่างๆ ได้แก่ 1) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) มอบเงินบริจาค 35,000 บาท 2) สถาบันพระปกเกล้า มอบถุงยิ้มด้วยกัน บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค 2,000 ถุง และ 3) บริษัท เอช เค ฟาร์มาซูติคอล มอบผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนขอขอบคุณทุกภาคส่วนสำหรับสิ่งของที่นำมาบริจาค เพราะยังมีประชาชนที่เดือดร้อนและขาดแคลนอีกจำนวนมาก ซึ่งกระทรวง พม. จะเร่งนำไปช่วยเหลือให้ถึงมือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันร่วมบริจาค เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาทางสังคมและสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ได้ที่ศูนย์รับบริจาคกระทรวง พม. อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ และโทรศัพท์ 02-659-6476 หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคมผ่านสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *