เกษตร

“​เฉลิมชัย” ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ว่า

สืบเนื่องมาจากเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้เกิดอุทกภัยในเขตบริเวณ อ.ฉวาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช และ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และที่ทำกินของราษฎรในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานหาทางป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของแม่น้ำตาปีตอนล่าง เกิดเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำเขื่อนคลองดินแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำตาปีตอนล่างและรองรับน้ำเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่ชลประทานประมาณ 9,900 ไร่

โดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง เมื่อปีงบประมาณ 2539 แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2546 มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน สูง 24 เมตร ยาว 2,260 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 60 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน มีแผนในการออกแบบให้มีระบบท่อส่งน้ำ ไปยังพื้นที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดังกล่าว โดยมีการตั้งแผนงานผูกพันงบประมาณ 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 งบประมาณรวม 400 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมราษฎรผู้มีส่วนได้เสียบริเวณที่แนวท่อตัดผ่าน และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางดำเนินการด้านการจัดซื้อที่ดินและการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สิน

นอกจากนี้ กรมชลประทานยังมีอ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2532 แล้วเสร็จในปี 2546 สามารถกักเก็บน้ำได้ 70.5 ล้าน ลบ.ม. และสามารถส่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ถึง 12,500 ไร่ ด้วย

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงฯ นี้จะสามารถช่วยเหลือทั้งในด้านการเกษตร ด้านอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์ ซึ่งกรมชลประทานไม่ได้ดูแลแค่เกษตรกรเพียงอย่างเดียว แต่ดูแลประชาชนทั้งหมด ถ้าน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ จะทำให้ประชาชนสามารถมีน้ำกินน้ำใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ได้เน้นย้ำว่าต้องให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนด้วย” นายเฉลิมชัย กล่าว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *