ท่องเที่ยว & อาหาร,  พาณิชย์

ส่งออกทุเรียนไทยอันดับ 1 ในตลาดโลก

เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับวงการส่งออกไทย กระทรวงพาณิชย์ เผยข้อมูลการส่งออกทุเรียนในช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค. – มิ.ย.) พบว่าประเทศไทยครองแชมป์ส่งออกทุเรียนในตลาดโลก มีมูลค่า 1,411 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเพิ่มขึ้น 73%
โดยจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่า 1,022 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามด้วยฮ่องกง มีมูลค่า 207 ล้านเหรียญสหรัฐ และอาเซียน มีมูลค่า 164 ล้านเหรียญสหรัฐ มีเวียดนามเป็นตลาดส่งออกหลัก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้การส่งออกทุเรียนเติบโตได้ดี คือ เอฟทีเอ เป็นเหตุให้ประเทศคู่ค้าไม่เก็บภาษีนำเข้าจากประเทศไทย

ทั้งนี้ การที่จะทำให้การส่งออกทุเรียนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญคือ เกษตรกร หรือผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานสินค้า และพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยพิถีพิถันตั้งแต่การเพาะปลูก การบรรจุหีบห่อ มีใบรับรองสุขอนามัยพืช หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และยาฆ่าแมลง เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภค นิยมรับประทานผลไม้ปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อีกทั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รูปแบบการซื้อสินค้าออนไลน์มีเพิ่มขึ้น เกษตรกรหรือผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับตัว

ขอบคุณภาพจาก : iStockPhoto


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *