มหาดไทย

ผู้ว่าฯ เมืองนนท์ บุคคลต้นแบบผลงานดีเยี่ยมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเน้นย้ำ เราต้องช่วยกันเพื่อชาติ เศรษฐกิจต้องเดินต่อ คนต้องมีรายได้ สำคัญคือ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้” โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสภายใต้บริบทใหม่ และต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน.มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *