มหาดไทย,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สังคม

มท.2 ลุยกำชับแผนเผชิญเหตุ-จัดการอุทกภัย ภาคอีสาน เติมเต็มความพร้อมรับมือ ช่วงฤดูมรสุมในขณะนี้

14 ส.ค. 63 ที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.กระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมด้านสรรพกำลัง ทีมปฏิบัติการ และทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย พร้อมรับชมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ทางบก โรงพยาบาลและศูนย์พักพิงที่สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)​ กล่าวราย งานนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร มูลนิธิ และจิตอาสา เข้าร่วมในการบริหารจัดการสาธารณภัยในครั้งนี้

โดยนายนิพนธ์ กล่าวกำชับต่อเจ้าหน้าที่ให้มีการแจ้งเตือนเหตุให้ประชาชน และชุมชนได้รับทราบเหตุแบบครบวงจร และต้องมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นบทบาทการมีส่วนร่วมในฐานะหุ้นส่วนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พี่น้องประชาชน

รวมทั้งการจัดการในสภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย และให้เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน ภายหลังภัยบรรเทาลงหรือผ่านพ้นไปแล้ว พร้อมเน้นย้ำให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญ

สำหรับการจัดทำโครงการในครั้งนี้ เป็นการฝึกระดมทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติงาน ฝึกกองบัญชาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ประเภทอุทกภัย ทั้งฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดสาธารณภัยคือต้องคำนึงถึงการรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนไว้ให้ได้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *