สังคม

ร่วมมือ 

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิกาบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และคุณเจนวิช ศรีบุญรอด  Board Member and Managing Director Organic Scientific LLC., United State of America ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนากัญชง เพื่อการแพทย์และผลิตภัณฑ์ทางยา ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *