คมนาคม,  สังคม

MRT คุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการ

ตามที่ กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่ง  ทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เข้มงวดในการดำเนินการตามนโยบายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)ในระบบรถไฟฟ้านั้น

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยปัจจุบัน MRT ได้คุมเข้มมาตรการเพิ่มขึ้น โดยจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร ในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารหนาแน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19  และสุขอนามัยที่ดีของผู้โดยสาร

นายสมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าMRT ยังคงเน้นย้ำและเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยในปัจจุบันประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารเริ่มเพิ่มมากขึ้น MRT จึงคุมเข้มมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยมากที่สุด

โดยตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 กรณีผู้โดยสารหนาแน่น จะมีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการเป็นกลุ่ม (Group Release) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1)บริเวณทางเข้า – ออกของสถานี ก่อนเข้าสู่ชั้นจำหน่ายตั๋ว   2) ก่อนการผ่านเข้าประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ 3) ชั้นชานชาลา ก่อนเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้า เพื่อไม่ให้ผู้โดยสารเข้ามาหนาแน่นมากจนเกินไป นอกจากนี้ยังได้เพิ่มรถเสริมรับผู้โดยสารในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าในเส้นทางสายสีน้ำเงิน  และรถไฟฟ้าสายสีม่วงในช่วงเร่งด่วนเย็น เพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารอีกด้วย

สำหรับมาตรการอื่นๆ MRT จะเพิ่มการทำความสะอาดโดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีปลายทางในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก สำหรับภายในสถานีได้เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงทุกพื้น โดยจะเริ่มดำเนินการในสถานีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกยิ่งขึ้น และให้ผู้โดยสารมีสุขอนามัยที่ดีห่างไกลโรค
ที่ผ่านมา MRT ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 มาอย่างต่อเนื่อง เช่นให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลา มีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานีตลอดทั้งวัน การเว้นระยะห่างขณะใช้บริการในจุดต่างๆ และภายในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตร การทำความสะอาดเหรียญโดยสาร อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้โดยสารจะสัมผัสในทุกพื้นที่ ทุกชั่วโมง การเพิ่มระบบเติมเงินในบัตรโดยสารผ่านออนไลน์เพื่อลดการจับต้องเงินสด รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงานที่ให้บริการอย่างใกล้ชิดเช่นการตรวจวัดอุณภูมิพนักงาน ผู้รับเหมาก่อนเข้าปฏิบัติงาน และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน เป็นต้น
“เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโรค COVID-19 ของตัวผู้โดยสาร และส่วนรวม จึงขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านวางแผนและเผื่อเวลาในการเดินทางเพราะอาจต้องใช้เวลามากขึ้น หากในรถไฟฟ้ามีผู้โดยสารหนาแน่นกรุณารอขบวนถัดไป หรือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้ให้ สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร”
MRT ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *