การศึกษา,  สังคม,  สุขภาพ

ประสานความร่วมมือสร้างความเข้าใจการปฏิบัติศาสนกิจช่วงวิกฤตโควิด – 19 เดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.10 น. ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา และคณะ เดินทางเข้าพบคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรการและข้อปฏิบัติในการประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ในห้วงของเดือนรอมฎอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมมอบกระเช้าอินทผาลัม เป็นขวัญ กำลังใจ แก่คณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา

พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา กล่าวว่า ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนากิจละหมาดวันศุกร์ได้ที่มัสยิดนั้น วันนี้จึงได้มาปรึกษาขอความรู้ ความคิดเห็นจากประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางในการประกอบศาสนกิจ และสร้างความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยดี

ทางด้าน นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พี่น้องมุสลิมที่ถือศีลอดในปีนี้ อยากให้อดทน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อทุกคน

ในช่วงที่ผ่านมาที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้งดการละหมาดที่มัสยิดให้ละหมาดที่บ้านแทน ซึ่งก็เข้าใจว่าพี่น้องชาวไทยมุสลิมหลายท่านก็อยากไปละหมาดที่มัสยิด แต่การละหมาดหรือประกอบศาสนกิจที่บ้านก็สามารถรับผลบุญได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศผ่อนปรนให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ในมัสยิดได้ โดยวางแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาส่วนราชการต่าง ๆ ได้ให้การสนับสนุน สร้างการรับรู้แก่พี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อให้ตระหนักและเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ให้ตัวเองและคนรอบข้างปลอดภัย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *