กีฬา,  สังคม

กองทุนพัฒนาการกีฬาฯ เพิ่มความช่วยเหลือด้านสวัสดิการนักกีฬาและบุคลากรด้านกีฬา บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด19

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้กับนักกีฬาและบุคลากรกีฬาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเพิ่มค่ารักษาพยาบาลให้ครอบคลุมโรคภัยไข้เจ็บ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่เป็นทีมชาติ และนักกีฬาจังหวัด เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันของครอบครัว

สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ ได้เพิ่มแนวทางการดูแลด้านสวัสดิการกีฬา กรณีเกิดการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการแข่งขันกีฬาผู้อาวุโสแห่งชาติซึ่งสอดรับกับบนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุของชาติโดยการช่วยเหลือด้านสวัสดิการดังกล่าว เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักกีฬาบุคลากรทางกีฬา และสมาคมกีฬาในระยะสั้นที่ประเทศกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะไม่เป็นการซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือของรัฐบาล

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *