การศึกษา,  เกษตร

พลเอกประวิตร กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวา ในแม่น้ำสายหลัก และลำน้ำชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดการณ์ว่าฤดูฝนปี 2563 จะมีปริมาณฝนมากกว่าปี 2562 โดยในช่วงตั้งแต่ 1 เม.ย. -30 เม.ย.63 คาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำประมาณ 4,269 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแหล่งน้ำทุกแห่ง เร่งกักเก็บน้ำให้มากที่สุดเพื่อสำรองไว้สำหรับฤดูแล้งปี 2563/64 และพยายามให้เกิดความมั่นคงน้ำให้ได้

ทั้งนี้ ท่านได้กำชับหน่วยงานเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวา โดยได้รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมครม. และมอบหมายให้หน่วยงานสำรวจวัชพืชผักตบชวาในลำน้ำสายหลัก และในจุดเฝ้าระวังสำคัญ เพื่อเร่งวางแผนกำจัด และกำชับให้ทุกจังหวัดกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในลำน้ำของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการโครงการเร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำ ในฤดูฝนปี 2563

แต่ในส่วนของปีนี้นั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่าในขณะนี้สถานการณ์น้ำสายหลักภาคเหนือ ภาคตะวันออก น้ำน้อยวิกฤติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น้ำน้อยถึงน้อยวิกฤติ ภาคกลาง ภาคใต้ น้ำน้อยถึงปกติ โดยแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าความเค็ม 1.08 กรัมต่อลิตรอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ

โดยการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง 27 จังหวัด การประปานครหลวง แจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่มารับบริการ 140 ราย ปริมาตรน้ำ 3,231 ลิตร กรมชลประทาน แจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ขุดลอกดินตะกอนในลำน้ำ พื้นที่ จ.สงขลา และกำจัดวัชพืชผักตบชวาในพื้นที่ จ.นครปฐม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 29 เม.ย. 63 ขุดเจาะบ่อบาดาล 14 บ่อ สะสมรวม 1,677 บ่อ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *