ท่องเที่ยว & อาหาร

พช.นนท์ จับมือภาคีเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถีที่ได้รับผลกระทบภัยโควิด19

20 พ.ค.63 เวลา 9.00 น. ณ สวนเกษตรลัดดาวัลย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ นางสาวพิมพกานต์ พิพัธธนานันท์ ผู้อำนวยการททท.ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นายอิทธิพล คงพสิษฐ์พร ผู้ช่วยรองประธานกรรมาธิการการท่อ่งเที่ยว ตัวแทนจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เกษตรอ.บางกรวย และกศน.บางกรวย เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid 19 ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศหยุดชะงักลง และคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในความดูแลของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน

ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี จึงได้ร่วมกับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนคนปลายบาง ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดนนทบุรี และภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวประกอบด้วยธนาคารออมสิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) กรุงเทพมหานคร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมหารือกำหนดมาตรการช่วยเหลือท่องเที่ยวชุมชนคนปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) กรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลปลายบาง ให้คนละ 300 บาท จากราคา ๖๙๙ บาท เหลือคนละ ๓๙๙ บาท และรับสมัครนักศึกษามาท่องเที่ยวฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โดยกำหนดเงื่อนไขให้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ และจัดทำคลิปสั้นความยาว ๓ – ๕ นาที นำเสนอเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนคนปลายบาง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 การท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากธนาคารออมสิน ซึ่งมาตรการการช่วยเหลือดังกล่าวกำหนดดำเนินการหลังจากมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ หรือประมาณเดือนกรกฏาคม

โครงการดังกล่าวจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวชุมชนและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวชุมชนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *