การศึกษา,  สังคม

ล่อต่าง บรรทุกน้ำใจ นำความห่วงใยไปสู่ขุนเขา

กองกำลังนเรศวร โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จัดชุดหมอเดินเท้า และล่อต่าง (Pack Mule) ทำการเยี่ยมเยือน ค่อยดูแล ช่วยเหลือ รักษาชาวบ้านที่ป่วยในเบื้องต้น และนำสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค ไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.ห้วยเฮี๊ยะ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นชุมชนชาวลาหู่ดำ มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ทุรกันดาร ห่างไกลจากตัวอำเภอปางมะผ้า โดยชุดหมอเดินเท้าได้มอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับประชาชนที่มีฐานะยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้ดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ อีกด้วย

Credit : ข่าว/ภาพ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *