เกษตร,  เศรษฐกิจ

 พล.อ.ประวิตร น้อมนำพระราชดําริ ร.9 นำทางแก้ภัยแล้ง ภาคตะวันออก ลงพื้นที่จ.ระยอง เร่งช่วยเหลือ ปชช. เกษตรกร ควบคู่ภาคอุตสาหกรรม EEC ชื่นชม จนท.ปฏิบัติงาน ทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องระวังโควิด-19 ย้ำนโยบายรัฐ แก้ภัยแล้งทั้งระบบ ต่อเนื่อง รองรับฟื้นฟู/ขยายตัวเศรษฐกิจ

15 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออก ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยองพล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยาย สถานการณ์น้ำและมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ภาคตะวันออกในภาพรวม จาก ผวจ.ระยอง, เลขาฯสทนช., อธิบดี ชป. ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมฯ และนายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทย เลขาธิการ EEC พร้อมผู้เกี่ยวข้อง สรุปความว่า พื้นที่ภาคตะวันออกยังคง ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ ทั้งระยะเร่งด่วน และระยะยาวซึ่งรัฐบาลโดย กนช.ได้พยายามแก้ไขปัญหาน้ำและภัยแล้งให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเกษตรกรโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมEEC ซึ่งถือว่าจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออก ต่อไป ในอนาคตอันใกล้ จากนั้น พล.อ.ประวิตร และคณะได้เดินทางไปดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำกลับ ชั่วคราว คลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์

พล.อ.ประวิตร ในฐานะ ผอ.กนช.ได้น้อมนำพระราชดำริ ร.9 นำทางแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ จ.ระยองและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีการสร้างโครงข่ายอ่างเก็บน้ำ เชื่อมโยงแหล่งน้ำทั้ง 4 แห่งที่มีการผันน้ำระหว่างกัน อย่างได้ผล ตามแนวทางพระราชดำริ อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำขณะนี้ยังคงมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำฝนตกมีน้อยกว่าปกติแต่สำหรับปริมาณน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ยังคงมีใช้อย่างเพียงพอ

พล.อ.ประวิตร ยังได้มอบ นโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ กรมชลประทานโดยให้บริหารจัดการน้ำในระบบโครงข่ายอ่างเก็บน้ำให้มีเพียงพอในฤดูแล้งหน้า และให้นิคมอุตสาหกรรม จัดหาแหล่งน้ำสำรองของตนเอง พร้อมดำเนินการด้าน3R และCSR อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งได้กำชับ สทนช.ให้เร่งรัด ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ เน้นย้ำการหามาตรการเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในหน้าแล้งให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวขอบคุณและ ชื่นชม จนท.ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ แม้ต้องปฏิบัติงานในภาวะที่ต้องระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา พร้อมขอให้ทุกหน่วยงานได้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ ปชช.และทุกภาคส่วน ได้ร่วมรณรงค์ประหยัดน้ำ อย่างจริงจัง และใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วย ต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *