สังคม,  สิ่งแวดล้อม

“บิ๊กป้อม” ทำงานเชิงรุก สั่งเก็บผักตบชวา แม่น้ำท่าจีน รองรับน้ำหลากฤดูฝน มุ่งป้องกันน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคกลาง

พล.อ.ประวิตร ลงพื้นที่นครปฐม สั่งเก็บผักตบชวา ลุ่มน้ำท่าจีน ก่อนน้ำหลากฤดูฝน มุ่งป้องกันน้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคกลาง/ตะวันออก ชื่นชมคนรักน้ำ ร่วมมือร่วมใจ แม้อยู่อย่างNew Normal จากวิกฤตโควิด-19 รัฐพร้อมส่งเสริม แปรรูป/วิจัย แก้ปัญหาผักตบชวา ยั่งยืน20 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ในฐานะ ผอ.กนช. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืชขวางทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้รับฟังการบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช จากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน ,กรมเจ้าท่า ,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(GISTDA) ที่สามารถถ่ายภาพที่ตั้งของแหล่งผักตบชวา และวัชพืชได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมลุ่มน้ำที่สำคัญจำนวน 25 จุดในเบื้องต้นและหน่วยงานรับผิดชอบได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชซึ่งมีความคืบหน้า อย่างน่าพอใจ ต่อมา GISTDA ได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมในลุ่มน้ำภาคกลาง และภาคตะวันออก พบว่ามีแหล่งผักตบชวา และวัชพืชเพิ่มขึ้นอีก 128 จุด ใน29 จังหวัด โดยมีการแบ่งมอบให้ 4 หน่วยงานหลักและกทม. รับผิดชอบเพิ่มเติม ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้รับทราบแนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาโดยใช้เรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ,การใช้จุลินทรีย์และสารชีวภาพชีวภัณฑ์ กำจัดผักตบชวาของ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน รวมทั้ง การแปรรูปผักตบชวาเพิ่มมูลค่า เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงาน อย่างแน่นแฟ้น โดยเร่งรัด เก็บผักตบชวาให้หมดสิ้น ก่อนน้ำหลากฤดูฝน ร่วมกับ อาสาสมัครชุมชนคนรักน้ำที่มีสมาชิกกว่า1ล้านคน ที่จัดตั้งโดยกรมการปกครองและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเก็บผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด

ซึ่งพล.อ.ประวิตร ได้กล่าวชื่นชม ในความสามัคคี เสียสละ และให้ความสำคัญต่อการนำผักตบชวากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริมการนำผักตบชวากลับมาใช้ อย่างเหมาะสม คุ้มค่า ทั้งการแปรรูป และการศึกษาวิจัย เพื่อให้ประโยชน์กลับมาสู่ชุมชน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม จนท.จากหน่วยงานต่างๆ ที่กำลังร่วมกัน เก็บผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อเปิดทางน้ำไหล รองรับฤดูน้ำหลาก พร้อมให้กำลังใจ จนท.ทุกส่วนราชการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท รวมทั้งขอบคุณ ชาวชมรมคนริมน้ำที่มีส่วนร่วมรักษาลุ่มน้ำท่าจีน แม้จะอยู่ในสภาวะ ที่ต้องใช้ชีวิตแบบ New Normal จากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *