กลาโหม,  กีฬา

พล.อ.ประวิตร สั่งเดินหน้า พัฒนากีฬาต่อเนื่อง เร่งรัดแผน ยศ.กีฬา สู่ความเป็นเลิศ

พล.อ.ประวิตร สั่งเดินหน้า พัฒนากีฬาต่อเนื่อง เร่งรัดแผน ยศ.กีฬา สู่ความเป็นเลิศ/อาชีพ เน้นประสิทธิภาพ โปร่งใส ใช้วิทยาศาสตร์/เทคโนฯ เพิ่มศักยภาพ ชื่นชมนักกีฬา มุ่งมั่นฝึกซ้อม แม้อยู่บ้านเลี่ยงโควิด-19 ขอบคุณ ปชช./เอกชน มีส่วนร่วมสนับสนุน

25 พ.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธาน การประชุม คกก.การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมวันนี้ คกก.ได้มีการหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ กกท.ปี 2563-2565 เพื่อความเป็นเลิศ และต่อยอดสู่กีฬาอาชีพ ส่งเสริมบริการทางการกีฬา และส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาโดยดำเนินงานตามข้อตกลง การประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2563 โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด ตามข้อตกลงระหว่าง กกท.กับกรมทางหลวง จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่

จ.สกลนคร ,จ.สระแก้ว ,จ.มหาสารคาม ,จ.เพชรบูรณ์ ,จ.สมุทรปราการ ,จ.อำนาจเจริญ และ จ.นราธิวาส ซึ่งมีความคืบหน้าต่อเนื่อง และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ไตรมาสที่2 (ม.ค.-มี.ค.63) และร่างแผนการบริหารฯ ประจำปีงป.63 ซึ่งมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารฯ จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบ เรื่องสำคัญได้แก่โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้แก่ เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง)

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ คกก.และกกท. เร่งขับเคลื่อน แผนงานให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยเคร่งครัด และต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้มีการปรับแผนงานและการประเมินผลงาน อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และให้ กกท.กับสมาคมกีฬานำวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาขีดความสามารถนักกีฬา อย่างจริงจัง เพื่อความเป็นเลิศ และสร้างผลงานการแข่งขันที่ดีขึ้น ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณ และชื่นชมนักกีฬาทุกสมาคมที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทฝึกซ้อมกีฬา อย่างต่อเนื่องแม้ต้องฝึกซ้อมอยู่กับบ้านเพื่อเลี่ยงโควิด-19 และขอให้ระมัดระวังตนเองด้วยการใช้ชีวิตอย่าง New Normal พร้อม ขอบคุณ ปชช./เอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการกีฬาของไทย ด้วยดี เสมอมา

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *