การเมือง,  สาธารณสุข

“จักรัตน์” ขอเลื่อนขึ้นภาษียาสูบ ลดภาระซ้ำเติมเกษตรกรช่วงโควิด-19

นายจักรัตน์ พั่วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขเยียวยาสถานการณ์โควิด-19 ว่า องค์กรอนามัยโลกและนานาชาติยอมรับว่า ประเทศไทยจะสามารถจัดการปัญหาการแพร่ระบาดได้ ยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงต่อเนื่อง จึงเห็นด้วยกับการออกพระราชกำหนดกู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เป็นเครื่องมือเพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาโควิด-19 ช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากมาตรการต่างๆ โดยรัฐบาลต้องใช้เงินอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

นายจักรัตน์ การอภิปรายถึงให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบวงเงิน 1 ล้านบาท เสนอให้งบประมาณที่มีความสำคัญที่สุดคืองบประมาณทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาด 45,000 ล้านบาท โดยเฉพาะงบประมาณเกี่ยวกับประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ต้องทำงานกันอย่างหนัก ต้องคอยเฝ้าระวังคนป่วยในหมู่บ้าน ต้องคอยเฝ้าระวังคนที่กลับมาจากต่างจังหวัด ต้องเข้าจุดคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งประเทศไทยมีผู้นำระดับชุมชนที่เข้มแข็ง ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ จึงควรจัดสรรเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งมีสมาชิกหลายพรรคการเมืองผู้สนับสนุนประเด็นนี้

นายจักรัตน์ อภิปรายแสดงความเป็นห่วงผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรัฐบาลต้องมีงบประมาณฟื้นฟู และไม่สามารถคาดหวังนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ โดยข้อเสนอแนะให้นำเงินส่วนที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ทำโครงการประชุมสัมมนา สร้างงานสร้างอาชีพผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยให้ทำโครงการภายในจังหวัดตัวเอง หากสถานการณ์ดีขึ้นก็ให้ขยายในระดับภูมิภาคได้ แล้วจะส่งผลให้มีเงินด้านการท่องเที่ยวเข้ามาหมุนเวียนในระบบ ขณะที่ภาคเกษตรกรรมก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยารายละ 15,000 บาท ระยะสั้น แต่ก็ห่วงระยะยาว ซึ่งรัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือ อย่างจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ปลูกยาสูบ แต่กำลังจะมีการขึ้นภาษีบุหรี่เดือนตุลาคมนี้ จึงอยากให้รัฐบาลเลื่อนการขึ้นภาษีออกไปก่อน และขอปรับลดภาษียาเส้นลง ถ้าทำได้จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *