การเมือง

รศ.รงค์ บุญสวยขวัญ พปชร.เขต 1 นครศรีธรรมราช เสนอปูนบำเหน็จผู้นำท้องถิ่น อสม. หมออนามัย หลังหมดโควิด-19 พร้อมพัฒนาองค์ความรู้รองรับเหตุในอนาคต ขณะที่พรก.กู้เงิน 4 แสนล้านขอให้เน้นช่วยเกษตรกร

รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1จังหวัดน รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.เขต 1จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครศรีธรรมราช อภิปรายมองว่าการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เป็นภัยร้ายที่คุกคามประเทศ แต่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ามกลางวิกฤต ของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ที่มีการบูรณาการการทำงานโดยเฉพาะการตั้ง ศบค. ขึ้นมา และยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ชื่นชมจากนานาประเทศ

ขณะเดียวกันยังได้เห็นว่าน่าจะนำเงินภายใต้ พรก.กู้เงิน มาให้ความช่วยเหลือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. แพทย์ประจำตำบล หมออนามัย เพราะกลุ่มคนเหล่านี้น่าจะได้ปูนบำเหน็จ หลังสถานการณ์คลี่คลาย เนื่องจากที่ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที่อย่างหนักในการต่อสู้กับโควิด-19 ทั้งนี้การปูนบำเหน็ด หรือเยียวยา อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ แต่เสนอให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นมืออาชีพ ในการเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รองศาสตราจารย์รงค์ ยังอภิปราย พรก.กู้ โดยเฉพาะงบสนับสนุนแผนงานรักษา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 4 แสนล้านบาท 4 แผน คือแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน // เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน //การกระตุ้นการบริโภค และโครงสร้าพื้นฐาน ซึ่งการพัฒนาความยั่งยืนนั้นอยากให้รัฐบาลเข้าไปดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำแปลงย่อย

จะทำอย่างไรเพื่อนำไปสู่การทำเกษตรกรแปลงใหญ่ รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และมังคุด ทำอย่างไรให้ขายได้มีราคา เนื่องจากในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ปลูกผลไม้ รวมถึงการเข้าไปดูแลการท่องเทียวชุมชน พร้อมต่อยอดและพัฒนา ภูมิปัญญาของชาวบ้าน

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้าพื้นฐานไม่ใช่แค่การสร้างถนน สะพาน แต่อยากให้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ที่จะเยียวยาครอบครัว รวมถึงการพัฒนาโรงเรียน ให้มีความเข้มแข็งได้อย่างไร


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *