การเมือง

“ทัศนียา รัตนเศรษฐ” สนับสนุน พรก.กู้เงิน 3 ฉบับ พร้อมฝากรัฐบาลดูแล อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน ที่ทำงานหนัก เรียกร้องนักรบการเมืองร่วมมือรัฐบาลแก้ไขปัญหาประเทศ

นางทัศนียา รัตนเศรษฐ ส.ส. นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายชี้แจงถึง พรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับ เกิดจากภาวะที่ประเทศวิกฤตและฉุกเฉิน ในเรื่องของโรคภัยที่ไม่เคยมีมาก่อน ทั้งฉุกเฉินในเรื่องของบุคลากรมีจำนวนจำกัด ฉุกเฉินด้วยงบประมาณที่จะนำมาต่อสู้กับโรคร้าย รวมถึงการเยียวยาให้กับประชาชน ดังนั้นจึงขอสนับสนุน พรก.กู้เงินทั้ง 3 ฉบับนี้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ยังชี้แจงการกู้เงิน มีความชัดเจนในกรอบวงเงินที่จะนำไปใช้เพื่อการแพทย์ สาธารณสุข เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการฟื้นฟูประเทศ และที่สำคัญการใช้เงินยังเป็นการใช้ที่รอบคอบ โดยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ส่วนการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล ด้วยการออกมาตรการต่างๆ นั้น ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ และให้ความน่าเชื่อถือ ชื่นชมว่าประเทศไทยมีการแพทย์ที่ดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันและปฏิเสธไม่ได้ว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล เพราะ ได้รวบรวมกฎหมายที่กระจัดกระจายอยู่ตามกระทรวงต่างๆ นำมาบูรณาการใช้ด้วยกัน จึงทำให้การสั่งการและการตัดสินใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ขณะเดียวกัน พรก.ฉุกเฉิน ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานกลางให้จังหวัดต่างๆได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และยังทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้มั่นใจในการทำงาน

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังมีนักรบเสื้อกาวน์ คือ หมอ แพทย์ พยาบาล รวมถึง อสม. ที่เป็นมดงานในการกลั่นกรองในพื้นที่ทำงานอย่างเต็มที่ มีนักรบธุรกิจ ที่นายกได้เชิญมาให้มีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูประเทศ รับฟังข้อเสนอแนะด้วยตัวเอง ซึ่งทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศ แต่ยังเหลือนักรบทางการเมือง ที่ยังมะรุมมะตุ้มกันอยู่ โดยเชื่อว่าหากนักรบการเมือง มีความจริงใจในการช่วยกันฟื้นฟูดูแลประเทศจะชนะปัญหาอย่างแน่นอน

นางทัศนียา ยังแสดงความเป็นห่วงและฝากไปยังรัฐบาลว่าการกู้เงินในครั้งนี้ถือว่าเป็นเงินที่มาจากประชาชน ดังนั้นจึงอยากให้ได้กระจายถึงประชาชนอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงาน อสม . กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจบ้าน ซึ่งเปรียบเหมือนหน้าด่านในการคุ้มครองรักษาท้องถิ่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนเหล่านี้ได้ดูแลและช่วยเหลือประชาชน และงานรัฐบาลต่อไปอีกรวมถึงขอให้รัฐบาลนำเม็ดเงินในการกู้ครั้งนี้ ไปดูแลในเรื่องของภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในภาคอีสานอย่างหนัก โดยอยากให้จัดสรรเงินในการเร่งบูรณาการบริหารจัดการน้ำ

พร้อมอยากจะฝากเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเงินเยียวยาของรัฐบาล ที่จะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ที่ทำให้ประชาชนต้องมาร้องทุกข์ ทำให้ประชาชนต้องมากินยาฆ่าตัวตาย ทำให้ประชาชนต้องหลั่งน้ำตา ซึ่งจะเกิดจากความผิดพลาดอะไรก็ตาม ก็ขอให้รัฐบาลนำไปปรับปรุงแก้ไขในการเยียวยาครั้งต่อไป โดยอย่าให้เหตุการณ์เหล่านี้ เกิดขึ้นอีก

Follow Us On Facebook

What’s New

กรมอุตุนิยมวิทยา-พยากรณ์อากาศประจำวัน-เลือกจังหวัด