การเมือง,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สิ่งแวดล้อม,  เกษตร

พล.อ.ประวิตร ห่วงใย ปชช. ขึ้น ฮ.ตรวจ ติดตามผล กำจัดผักตบชวา ลุ่มน้ำภาคกลาง ป้องกันน้ำท่วม พอใจผลคืบหน้า ชื่นชมจนท.ปฏิบัติงานทุ่มเทได้ตามเป้า

 

พล.อ.ประวิตร ห่วงใย ปชช. ขึ้น ฮ.ตรวจ ติดตามผล กำจัดผักตบชวา ลุ่มน้ำภาคกลาง ป้องกันน้ำท่วม พอใจผลคืบหน้า ชื่นชม จนท.ปฏิบัติงานทุ่มเท ได้ตามเป้า ขอบคุณ อส./จิตอาสา/ปชช. เสียสละ ร่วมแรงใจ8 มิ.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า  เวลา09.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กนช.) พร้อมด้วยคณะฯได้เดินทางไปปฏิบัติราชการแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยเฮลิคอปเตอร์ ของกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก เพื่อตรวจ/ติดตามสถานการณ์ผักตบชวา และวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลาง บริเวณ คลองรังสิตประยูรศักดิ์, คลองหกวา, แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำน้อย และแม่น้ำท่าจีนครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี, จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.อ่างทอง, จ.สิงห์บุรี, จ.ชัยนาท, จ.สุพรรณบุรี และ จ.นครปฐม

ภายหลัง การตรวจสภาพจากทางอากาศ บริเวณพื้นที่ที่เคยมีผักตบชวาและวัชพืช ตามแม่น้ำคูคลอง ซึ่งได้รับการสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของ GISTDA (สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) โดยครั้งนั้น พล.อ.ประวิตร ในฐานะ ผอ.กนช. ได้สั่งการและมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 20 พ.ค.63 ในการลงพื้นที่ดูการกำจัดผักตบชวา ณ ร.ร.วัดทรงคนอง ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม

และได้แบ่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน, กรมเจ้าท่า, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวา และส่งเสริมการแปรรูป/ศึกษาวิจัย นำกลับมาใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความพอใจ ผลการตรวจ/ติดตามการแก้ปัญหาผักตบชวา และวัชพืชที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขัง และน้ำท่วมฉับพลันได้ เนื่องจากผักตบชวาและวัชพืชในภาพรวมมีปริมาณมาก และกีดขวางทางน้ำไหลตามแม่น้ำคูคลอง อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรัฐบาล ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ


และวันนี้ ได้เห็นแล้วว่า ผักตบชวาในพื้นที่เป้าหมายมีปริมาณลดลงไปมาก ถึง 275,000ตัน จากปริมาณการสำรวจครั้งแรก 285,920ตัน คิดเป็นร้อยละ 96 ซึ่งได้กำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ที่ยังมีผักตบชวาและวัชพืชหลงเหลืออยู่ และที่มีการขยายพันธุ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะในคูคลองขนาดเล็ก จะต้องเร่งรัดดำเนินการ เก็บให้หมด ภายใน มิ.ย.63

พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวขอบคุณ คกก. กนช.และชื่นชมเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้ง ขอบคุณอาสาสมัคร จิตอาสา และชาวชมรมคนริมน้ำ ที่ได้แสดงออกถึงความเสียสละ ร่วมมือร่วมใจ ในการเก็บ/กำจัดผักตบชวา และนำไปแปรรูป/วิจัย ควบคู่กับแผนงานการขุดลอกคูคลอง เพื่อรองรับมาตรการป้องกันน้ำท่วม ให้ได้ผล และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *