การเมือง

“นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์” แนะ รัฐบาล จัดการงบประมาณแบบ New Normal ปรับลดงบทหาร เพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุข

28 พ.ค.63 นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวในการอภิปราย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ว่า รัฐบาลจะใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท แก้ปัญหาวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างไร เพราะการใช้เงินครั้งนี้เท่ากับ 11% ของ GDP ซึ่งประเทศไทยมี GDP มูลค่า 16 ล้านบาท ถือว่าเป็นการใช้งบประมาณสูงที่สุดในประเทศไทยและของโลก

ในทางกลับกันขณะที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญกับด้านสาธารณสุขในการแก้ปัญหาโควิด-19 แต่ประเทศไทยกลับใช้งบเพียง 45,000 ล้านบาท เท่ากับ 2.4% ของการใช้งบประมาณที่จะกู้เงินทั้งหมด 1.99 ล้านล้านบาทเท่านั้นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากสำหรับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้

การเกิดวิกฤติโควิด-19 นอกจากจะเป็นปัญหาก็ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างความสุขความเชื่อมั่นได้ว่า สินค้าและบริการของประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขและระบบหลักประกันสุขภาพที่ดี เพราะจุดแข็งของประเทศไทย คือการที่มีระบบสาธารณสุขมูลฐาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระบบสาธารณสุขที่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าเป็นอันดับ 6 ของโลก

“วิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ มีความสำคัญ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และระบบเศรษฐกิจ มากกว่าสงคราม เพราะฉะนั้นแล้ว การลงทุนด้านสาธารณสุขจึงมีความจำเป็นอย่างมาก และจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น

ดังนั้นเราจึงควรลดงบประมาณอย่างอื่น มาเพิ่มงบประมาณด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการแบบ New Normal เราควรลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข หากรัฐบาลมีวิสัยทัศน์ ก็ต้องกล้าหาญที่จะเปลี่ยนงบประมาณ แบบ New Normal โดยจะต้องปรับลดงบการทหาร มาเพิ่มงบความมั่นคงด้านสาธารณสุขให้มากขึ้น”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *