การเมือง

วิสาร เตชะธีราวัฒน์ : รัฐบาลชุดนี้ คิดแบบไม่เห็นหัวประชาชน ไม่มีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารประเทศ

31 พ.ค.63 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณา พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 , พ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 และ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 ว่า

พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นฉบับเดียวใน พ.ร.ก. 3 ฉบับที่ไม่จำเป็น และเป็นการเปลี่ยนสถานะของธนาคารแห่งประเทศไทยที่คอยกำกับดูแลให้ไปเป็นผู้เล่นเสียเอง ซึ่งอาจทำให้ “ความเป็นกลางของธนาคารแห่งประเทศไทยหายไป” และต่างประเทศก็ไม่เคยมีธนาคารกลางเข้ามาเป็นผู้เล่นเองแบบนี้

ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจที่ดีอยู่แล้ว ไม่มีสัญญาณอะไรบ่งบอกว่าจะมีการผิดชำระหรือกระทบต่อตลาดตราสารหนี้ที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างใด

ถึงแม้ผู้ออกตราสารหนี้บางรายจะมีปัญหาทางการเงินอยู่บ้าง แต่ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะหาแหล่งเงินทุนพยุงตัวเองได้ หลายบริษัทเป็นบริษัทข้ามชาติ เขาคงไม่ปล่อยให้ตัวเองเสียเครดิต

ดังนั้น สภาพคล่องทางสินเชื่อก็ยังคงมีอยู่ ที่สำคัญคณะกรรมการดูแลกำกับกองทุนมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน แทนที่จะให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงได้

“รัฐบาลชุดนี้ คิดแบบไม่เห็นหัวประชาชน ไม่มีกระบวนทัศน์ด้านการบริหารประเทศ รวบอำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว สร้างภาระหนี้สินให้กับประชาชนชั่วลูกชั่วหลาน”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *