การตลาด,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

ร้านภูฟ้า เปิดจำหน่ายหน้ากากผ้าลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง 7 ชนิด ในราคา 150 บาท

ร้านภูฟ้า เปิดจำหน่ายหน้ากากผ้าลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง 7 ชนิด ในราคา 150 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อพระราชทานช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้และขาดแคลน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (สินค้ามีจำนวนจำกัด)

ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในกองทุนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (ก.พ.ด.) จัดจำหน่ายหน้ากากผ้าพิมพ์ภาพวาดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้และขาดแคลนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19


โดยหน้ากากผ้าด้านหน้าพิมพ์ภาพวาดลวดลายดอกไม้จากพระตำหนักดอยตุง มีให้เลือก 7 ชนิดประกอบด้วย แคทลียา ควีน สิริกิติ์ , ไฮเดรนเยีย ( 2 แบบ) , กุหลาบ ( 3 แบบ) , ฟาแลนนอปซิส , ซิมบิเดียม ( 2 แบบ) ,แวนด้า และ คาลันเท 

เป็นผ้าพิมพ์ลายชนิดกันน้ำ สามารถป้องกันละอองฝอยจากการไอหรือจาม ด้านในเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ แบมบู ช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรีย จำหน่ายในราคาชิ้นละ 150 บาท 

โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้และขาดแคลน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านภูฟ้าทุกสาขา สินค้ามีจำนวนจำกัด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *