การเมือง

32 ส.ส.เพื่อไทย ในฐานะคณะทำงานติดตามสถานการณ์การชุมนุมฯ เตรียมลงพื้นที่สังเกตการณ์-ประสานงานความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

14 สิงหาคม 2563 นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชน เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุม ประกอบด้วยตัวแทน ส.ส. พรรคเพื่อไทย พื้นที่ต่างๆ 32 คน ซึ่งจะทำหน้าที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมแสดงออกทางความคิดของนิสิต นักศึกษา สังเกตการณ์และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการชุมนุมในพื้นที่เพื่อช่วยดูแลความสงบและความปลอดภัยให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบ

โดย ส.ส. พรรคเพื่อไทยตระหนักถึงการชุมนุมของนักศึกษาว่าได้ขยายตัวมากขึ้น จึงต้องการให้ตัวแทน ส.ส. แต่ละพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลัง

รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ และหากเกิดกรณีการข่มขู่คุกคามก็สามารถประสานงานกับตัวแทน ส.ส.แต่ละพื้นที่ หรือประสานงานเรื่องการประกันตัว กรณีนิสิตนักศึกษาถูกจับกุม ทั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่สังเกตการณ์ ดูแลความปลอดภัย ความเรียบร้อยและแจ้งข้อมูลมายังอนุกรรมาธิการการปกครอ

ทั้งนี้ 32 ส.ส. และแกนนำพรรคเพื่อไทย ที่ร่วมในคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน มีรายชื่อดังนี้

1. นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะประธานคณะทำงาน
2. นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะทำงาน
3. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และ ส.ส.กทม. ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน
4. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน
5. นายการุณ โหสกุล ส.ส.กทม. ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน
6. นางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อำนาจเจริญ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน
7. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน
8. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงาน
9. นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงาน
10. นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงาน
11. นายประภูศักดิ์ จินตะเวช ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงาน
12. นายดะนัย มะหิพันธ์ ส.ส.อำนาจเจริญ ในฐานะคณะทำงาน
13. นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร ในฐานะคณะทำงาน
14. นายบุญแก้ว สมวงศ์ ส.ส.ยโสธร ในฐานะคณะทำงาน
15. นายธนกร ไชยกุล ส.ส.ยโสธร ในฐานะคณะทำงาน
16. นางสาวชนก จันทาทอง ส.ส.หนองคาย ในฐานะคณะทำงาน
17. นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย ในฐานะคณะทำงาน
18. นายภาควัต ศรีสุรพล ส.ส.ขอนแก่น ในฐานะคณะทำงาน
19. นายสยาม หัตถสงเคราะห์ ส.ส.หนองบัวลำภู ในฐานะคณะทำงาน
20. นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู ในฐานะคณะทำงาน
21. นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงาน
22. นายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี ในฐานะคณะทำงาน
23. นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ส.ส.นนทบุรี ในฐานะคณะทำงาน
24. นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.กทม. ในฐานะคณะทำงาน
25. นายอนุสรณ์ ปั้นทอง ส.ส.กทม. ในฐานะคณะทำงาน
26. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. ในฐานะคณะทำงาน
27. นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ส.ส.กทม. ในฐานะคณะทำงาน
28. นายจิรทัศ ไกรเดชา ส.ส.พระนครศรีอยุธยา ในฐานะคณะทำงาน
29. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงาน
30. นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น ในฐานะคณะทำงาน
31. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงาน
32. นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด ในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *