www.plewseengern.com,  กลาโหม,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์

แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์

กรมทหารราบที่ 112 จะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ จาก พล.ร.11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไปปฏิบัติงานราชการสนาม ฉก.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

โดยจะทำการเคลื่อนย้ายในห้วงวันที่ 1 และ 5 ต.ค.63 ช่วงเวลา 09.00 น.-15.30 น.
โดยจะเคลื่อนย้ายในเส้นทางจาก พล.ร.11 จ.ฉะเชิงเทรา – ถนนหมายเลข 304 – ถนนหมายเลข 359 – ถนนหมายเลข 3395 จนถึง ฉก.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *