การเมือง,  ต่างประเทศ

ออท.รัสเซียชื่นชมไทยประสบผลสำเร็จในการดำเนินมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 พร้อมผลักดันความร่วมมือกับไทยในทุกด้าน

19 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเยฟเกนี โตมีฮิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้

รองนายกรัฐมนตรียินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียมีความแน่นแฟ้น โดยแสดงความชื่นชมเอกอัครราชทูตที่มีบทบาทสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และกล่าวว่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัสเซียในทุกด้าน โดยเฉพาะสาขาที่ตนกำกับดูแล อาทิ ยุติธรรม วัฒนธรรม และการศึกษา

เอกอัครราชทูตรัสเซียกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรัสเซียว่ามีแนวโน้มดีขึ้น และแสดงความชื่นชมการดำเนินมาตรการของรัฐบาลไทยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก พร้อมขอบคุณรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำชาวรัสเซียกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รัสเซียประสบผลสำเร็จในการพัฒนายาและวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ซึ่งรัสเซียยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในด้านดังกล่าวแก่ไทยด้วย

ในการนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียกล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียลดลง แต่อย่างไรก็ตามพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกันได้อีกมาก

ด้านการศึกษา ทั้งสองฝ่ายยินดีที่มีความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและรัสเซียอย่างต่อเนื่อง โดยรองนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณที่รัสเซียมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ตลอดจนทุนที่สถาบัน Skoltech ทูลเกล้าฯ ถวายให้แก่มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้เอกอัครราชทูตรัสเซียรับที่จะพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศด้วย

เอกอัครราชทูตรัสเซียยินดีที่สถานกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย และกงสุลใหญ่สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้ว และขอให้ไทยพิจารณาการเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธรัฐรัสเซีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *