การศึกษา

รมว.ศึกษาฯ เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม​ 2563 นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่ 5 (The 5th International Convention on Vocational Student’s Innovation Project)

โดยมี นายณรงค์​ แผ้วพลสง เลขาธิการ​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​ ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา​ Mr. Andrew Glass ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

รมว.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา​ให้มีทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมกำลังคน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี​และนวัตกรรม โดยกระทรวงศึกษาธิการ​ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการพัฒนาการอาชีวศึกษา​มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน ในการร่วมกันวิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับกำลังคนอาชีวศึกษา​ อาทิ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาโดยใช้วิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยีเป็นฐาน เป็นต้น

สำหรับวิทยาลัย​เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ในประเทศไทย มีจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐานวิทยาศาสตร์​ (ชลบุรี)​ จังหวัดชลบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา, วิทยาลัยเกษตร​และ​เทคโนโลยี​ลำพูน จังหวัดลำพูน, วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​สิงห์​บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และวิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา

ได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาพาณิชยกรรมและบริการ เป็นต้น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยสำนักงาน​คณะกรรมการ​การ​อาชีวศึกษา​ (สอศ.) พร้อมให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเด็กอาชีวะ เพื่อยกระดับการอาชีวศึกษา​ ให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์​ ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม​ 2563 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี, การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์, การจัดทำวารสารวิชาการฉบับพิเศษ เป็นต้น อีกทั้ง ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนนักศึกษา สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น และวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง สาธารณ​รัฐประชาชนจีน ร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ด้วย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *