www.plewseengern.com,  การคลัง,  การเมือง,  เศรษฐกิจ

“อนุชา” ระบุ “อาคม” เหมาะนั่งขุนคลังคนใหม่ เพราะมีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญงานเศรษฐกิจ มั่นใจสานงานต่อได้

นายอนุชา นาคาศรัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวมีชื่อของ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ โดยส่วนตัวมองว่ามีความเหมาะสมในทุกด้าน เพราะนายอาคม เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ผ่านมานายอาคม เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาแล้ว 5 ปี และมีผลงานหลายอย่างเป็นที่ประจักษ์

นอกจากนี้ นายอาคม ยังเข้าใจงานทางการเมืองอีกด้วย ดังนั้น จึงมั่นใจว่านายอาคมจะทำงานได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศอยู่ระหว่างการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และจะสานงานต่อจากรัฐมนตรีคนเดิม รวมถึงการทำงานให้สอดคล้องกับท่านนายกรัฐมนตรีได้

“น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลจะได้คนที่มีความเหมาะสมเข้ามาทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้การคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณา นายอนุชา กล่าว”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *