www.plewseengern.com,  ประกันสังคม,  แรงงาน

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่ สั่งการประกันสังคมเข้าดูแลสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว

จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ลูกจ้าง บริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาประท้วงบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้พิจารณา สั่งปิดโรงแรมเนื่องจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทหมดอายุ พร้อมเรียกร้องนายจ้างจ่ายค่าจ้างที่ค้างจ่ายช่วงหยุดกิจการชั่วคราว นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย เรื่องดังกล่าว พร้อมสั่งการให้เลขาธิการ สปส. เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานแล้ว

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และได้มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การดูแลช่วยเหลือในด้านสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างบริษัทโรงแรมดาราเทวี โดยได้เดินทางไปชี้แจงถึงสิทธิประโยชน์กรณีลูกจ้าง ถูกเลิกจ้างหรือลาออก ให้ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงาน กับสำนักงานจัดหางานของรัฐ ทั่วประเทศภายใน 30 วัน หรือติดต่อการขึ้นทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index


พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงเรื่องการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีลูกจ้าง ถูกเลิกจ้างจะได้รับร้อยละ 70 ของค่าจ้าง และกรณีลาออกจะได้รับร้อยละ 45 ของค่าจ้าง และหากลูกจ้าง ผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตน โดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเองภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ออกจากงาน ซึ่งผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคมต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิ อย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ ปากท้องของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญ

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *