www.plewseengern.com,  กลาโหม,  สังคม

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

รวมทั้งติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

โดยมี พลโท สิทธิพร มุสิกะสิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย พลตรี พรชัย อินทนู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาย ชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้ร่วมประชุมรับฟังผลสรุปด้านสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้ประสานความร่วมมือดูแลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบครุมในทุกมิติ


ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ได้ลดจำนวนลง จากการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ยังคงเน้นการปฏิบัติการเชิงรุกตามแนวทางของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ท่านเก่า โดยจัดชุดปฏิบัติการจรยุทธ์เข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามการดำเนินคดีต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างจริงจัง สู่การขยายผลและดำเนินคดีสำคัญไปได้หลายรายการ

และการเปิดเวทีรับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นผ่านสภาสันติสุขตําบล สู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ยังคงขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ภายใต้ความหลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม และการพัฒนายกระดับพื้นที่ ผ่านโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเร่งขยายผลสู่พื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *