พลังงาน,  เกษตร

พล.อ.ประวิตร ประชุม คนป. เร่งช่วยชาวสวนปาล์ม เดินหน้าต่ออีก3เดือน ประกันรายได้ สั่งติดตามขับเคลื่อน ผลักดันส่งออก/ผลิตไฟฟ้า/ส่งเสริมไบโอดีเซล รณรงค์ใช้ B10 มุ่งฟื้นฟูศก. ตามนโยบายรัฐบาล

19 ส.ค.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (คนป.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มในภาพรวมทั้งด้านการผลิต, ด้านการตลาด และด้านพลังงานทดแทน อยู่ในภาวะชะลอตัวเนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 และรับทราบความคืบหน้าโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหารจัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม

ซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้ทันปีงป.63 สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมันปี 62-63 โดย ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินชดเชยแล้วตั้งแต่ 1ต.ค.62 ถึง 14ส.ค.63 รวม 9 งวด จำนวน 375,202 ครัวเรือน เป็นวงเงิน 6,729.57 ล้านบาท

ต่อจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 63-64 (เพิ่ม3เดือน ก.ย.,ต.ค.,พ.ย.63) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อย่างต่อเนื่องโดยกำหนดราคาเป้าหมายผลปาล์มทะลาย (อัตราน้ำมัน18% ) ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ก.ก.ละ 4 บาท (เท่ากับโครงการปี 62-63)

และเห็นชอบโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผลิตส่วนเกินออกไปต่างประเทศ และดึงราคาผลปาล์มให้สูงขึ้น โดยตั้งเป้าส่งออก300,000 ตันน้ำมันปาล์มดิบ ภายใน ม.ค.64

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คนป.ให้กำกับ ติดตาม ขับเคลื่อนการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เน้นย้ำให้ กษ.,พณ.,พน. และ กฟผ. ดำเนินการตามแผนงานโครงการ ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วภายใต้ คนป.ตามกรอบเวลา พร้อมทั้งมีการประเมินผลงานเพื่อแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ทั้งการส่งเสริมการผลิต/การตลาด และการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้รณรงค์ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน หันมาใช้น้ำมันดีเซลB10 ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์ม ให้ได้อย่างยั่งยืน ต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *