กลาโหม,  สังคม

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิด Camp 35 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 (pattani Model) ต้นแบบของการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมกันทั้ง 4 อำเภอได้แก่ อำเภอหนองจิก, อำเภอปะนาเระ, อำเภอยะหริ่งและอำเภอสายบุรี

โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี, พลตรี ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และภาคส่วน ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากสมาชิก Camp 35 รุ่นที่ 3 / 63 กับบทเพลง จากใจเด็ก Camp 35 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Camp 35 และแทนคำขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 รวมถึงทุกฝ่ายที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อน Camp 35 เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนที่ผิดพลาดได้มีโอกาสกลับตัวอีกครั้ง โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชนถึงเนื้อหาและบทเพลงดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ ตัวแทนผู้เข้ารับการบำบัดอีกด้วย

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี ถือเป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ประกอบกับทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ด้วยถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยต้องได้รับโอกาสในการบำบัดรักษา ดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ สำหรับ Camp 35 จังหวัดปัตตานี ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมบูรณาการดำเนินการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดปัตตานีภายใต้ชื่อ Pattani Model ทั้งด้านการป้องกันปราบปรามและการบำบัดรักษา และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดอย่างจริงจัง

ด้านตัวแทนผู้ปกครองผู้เข้ารับการบำบัดได้กล่าวแสดงความรู้สึกภายหลังจากส่งสมาชิกในครอบครัวเข้ามารับการบำบัดว่า น้องชายติดยาเสพติดมานานจนถึงปัจจุบัน รู้สึกดีใจที่มีค่ายนี้ เพราะเป็นค่ายที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างกำลังใจให้แก่เยาวชนในการเลิกยาเสพติด โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในฐานะผู้ปกครองดีใจมากที่น้องชายสมัครใจเข้ามาบำบัดรักษา ใน Camp 35 ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และทุกหน่วยงานที่จัดให้มีโครงการนี้ และขอให้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพื่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จังหวัดปัตตานี ดำเนินการมาแล้วจำนวน 3 รุ่น โดยครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 4 เริ่มเข้ารับการบำบัดตามขั้นตอนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม และจะสิ้นสุดวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดจาก 12 อำเภอ แบ่งพื้นที่การจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 จำนวน 4 แห่งได้แก่ กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอปะนาเระ จำนวน 120 คน, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 อำเภอยะหริ่ง จำนวน 60 คน,

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี อำเภอหนองจิก จำนวน 260 คน และจากกองร้อยทหารพรานที่ 4409 อำเภอสายบุรี จำนวน 80 คน รวมทั้งสิ้น 520 คน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรในการบำบัดดูแลสมาชิก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ตลอดจนผู้นำศาสนาจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *