www.plewseengern.com,  ประกันสังคม,  แรงงาน

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ วัดดอนบ้านใหม่ จ.เพชรบุรี เปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40” หนุนนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พร้อมชู Model “หมู่บ้านประกันสังคม”

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” พร้อมมอบป้าย “หมู่บ้านประกันสังคม” หนุนนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย

โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานทุกกลุ่มทุกคนทุกวัย

ซึ่งในวันนี้ ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” และมอบป้าย “หมู่บ้านประกันสังคม” ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย ให้แก่ “บ้านสมอลก” ของเรา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการประกันตนมาตรา 40 และเป็นหมู่บ้านแรก ของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับแรงงานอิสระ มีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน)


ซึ่งการจัดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกัน ทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *