www.plewseengern.com,  เกษตร,  แรงงาน

รมช.แรงงาน เยือนอำนาจเจริญ หนุนเกษตรกรยุคใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แจง รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมช่วงรอฤดูกาล ผลักดันทำเกษตรแนวใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มผลผลิต

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แรงงานงานที่อยู่ในภาคการเกษตร เป็นแรงงานที่มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากกำลังแรงงานในวัยทำงาน 68 ล้านคน มีงานทำ 37 ล้านคน อยู่ในภาคการเกษตรประมาณ 11.47 ล้านคน รองจากภาคบริการมีจำนวน 19.28 ล้านคน และจังหวัดอำนาจเจริญ มีประชากรอยู่ในกำลังแรงงาน จำนวน 117,362 คน มีงานทำ 114,766 คน และพบว่าทำงานในภาคเกษตรกรรม 44,934 คน คิดเป็นร้อยละ 39.15

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตร มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จะเป็นกลไกสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้ง รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญและมอบหมายให้กระทรวงแรงงาน ดำเนินการช่วยเหลือให้มีงานทำอย่างมั่นคง

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่พบกับพี่น้องประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อต้องการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการของแรงงานในพื้นที่ เพื่อรัฐบาลจะได้ให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด นอกจากนี้ ต้องการนำภารกิจของกระทรวงแรงงาน เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการ ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่การให้บริการด้านพัฒนาทักษะฝีมือ การจัดหางาน การดูแลด้านสวัสดิการ การสมัครเป็นผู้ประกันตน เพื่อรับสิทธิสวัสดิการเมื่อเป็นพนักงานในบริษัท แรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรก็สามารถใช้บริการดังกล่าวของกระทรวงแรงงานได้เช่นกัน

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะฝีมือ ที่สามารถส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรได้ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำ ด้วยระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติผ่านโทรศัพท์มือถือ การติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้โดรนเพื่อการเกษตร เป็นต้น การฝึกอบรมที่กล่าวมา รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กรณีไม่สะดวกเดินทางไป-กลับ มีที่พักให้ฟรีอีกด้วย


“สิ่งที่ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากให้ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงแรงงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 3 ประเด็น คือประเด็นเรื่องของที่ดินทำกิน ประเด็นที่สองคือเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือและประเด็นที่ 3 คือให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ของทั้งสองคนจึงต้องการให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ยินดีให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่ม สามารถติดต่อขอรับบริการได้ทุกเรื่องดังกล่าวมา หรือหากต้องการให้เป็นสื่อกลางในเรื่องใด สามารถแจ้งความต้องการนั้นผ่านอาสาสมัครแรงงานที่อยู่ในชุมชนของท่าน

และวันนี้มีอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่มารับมอบป้ายการทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงาน จึงขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทุกคนมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ” รมช.กล่าวท้ายที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *