www.plewseengern.com,  เกษตร

ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ สส.ตาก จัดสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการน้ำและที่ดินเพื่อการเกษตร

นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.จังหวัดตาก เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)เกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานจัดการสัมมนา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการน้ำ และ ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดตากอย่างยั่งยืน และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรในเขตปฎิรูปที่ดินจังหวัดตากอย่างยั่งยืน รุ่นที่1 ณ.หอประชุมโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

โดยมีผู้อำนวยการโครงการชลประทานตาก นักวิชาการปฎิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากร และ ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมฟังสัมมนา

นายธนัสถ์ ระบุว่าปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน รวมถึงปัญหาน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข ดังนั้นจึงจัดสัมนาขึ้น ที่นอกจากจะให้ความรู้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนอีกด้วย พร้อมมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่จะนำความรู้จากการสัมนาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ โดยเฉพาะการทำการเกษตร

ทั้งนี้ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร จะได้นำปัญหาต่างๆเสนอต่อ กมธ.ต่อไปเพื่อให้ได้รับการแก้ไข


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *