www.plewseengern.com,  ยานยนต์,  อุตสาหกรรม

สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เข้าพบ “สุริยะ” รมว.อุตสาหกรรม

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย เข้าพบ ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

12 ตุลาคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบ เพื่อหารือพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ประเด็นทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบันและอนาคต และการผลักดันมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *