www.plewseengern.com,  ศิลปะ-การแสดง-ดนตรี-บันเทิง,  สังคม

13-18 ต.ค.นี้ พม. เชิญชมนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี…เข้มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ต.ค. 63 เวลา 11.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม AVENUE ชั้น G โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี…เข้มแข็งในความดี”

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาสังคม สร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

โดยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์และทรงงานหนักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระองค์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล”ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” (UNDP Human Development Lifetime Achievement Award) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ในวันนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดงานแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “คนดี…เข้มแข็งในความดี” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน


และเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เพื่อน้อมนำเป็นต้นแบบการทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมชมงานแสดงนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ “คนดี…เข้มแข็ง ในความดี” ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 – 20.00 น.  บริเวณลานกิจกรรม AVENUE ชั้น G โซน A ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK Center)

โดยจะมีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวง พม. ซึ่งเป็นภาพที่หายากและไม่เคยจัดแสดงมาก่อน โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่

  1. โซนพระราชประวัติ
  2. โซนชาวไทยภูเขา
  3. โซนนิคมสร้างตนเอง และ
  4. โซนกำเนิดงานสังคมสงเคราะห์ (วาตภัยแหลมตะลุมพุก)

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ และการระบายภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งการแจกเหรียญที่ระลึก 2 รัชกาล (ร. 5 และ ร.9) จำนวนจำกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *