การเมือง

“จิราพร สินธุไพร” สส.ร้อยเอ็ด เพื่อไทย เรียกร้องรัฐบาลเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้องของเยาวชน หยุดลิดรอนสิทธิเสรีภาพผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง

20 สิงหาคม 2563 –นางสาวจิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย กล่าวในการปรึกษาหารือประธานสภาผู้แทนราษฎร ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถึงกรณีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ซึ่งมีหลายรายถูกจับกุมและตั้งข้อกล่าวหาที่เกินกว่าเหตุ และยังพบปัญหาการคุกคามสิทธิเสรีภาพในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

แม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานเขตดำเนินการให้โรงเรียนเปิดพื้นที่ให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้

แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้วหลายโรงเรียนยังไม่ได้มีนโยบายตอบสนองอย่างชัดเจนต่อคำสั่งดังกล่าว ซึ่งคณะทำงานเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

ในคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง มีทั้งกรณีปัญหานักเรียนนักศึกษาถูกครูอาจารย์คุกคาม และกรณีครูอาจารย์ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงคุกคาม บังคับควบคุมไม่ให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แสดงออกทางการเมือง รวมทั้งโดนข่มขู่ว่าจะตัดงบประมาณโรงเรียน

ซึ่งคณะทำงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลส่งไปยังคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

ทั้งนี้ สิ่งที่คณะทำงานฯ ดำเนินการอยู่อาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เพียงเบื้องต้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ รัฐบาลต้องมอบนโยบายที่ชัดเจน ให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงออกทางความคิด ตลอดจนการแสดงออกทางการเมือง

ซึ่งวันนี้นักเรียน นักศึกษา เขาไม่ได้ต้องการให้ผู้ใหญ่เข้าข้าง แต่เขาต้องการให้ผู้ใหญ่เข้าใจ โดยการเปิดพื้นที่และเปิดใจรับฟัง ขอให้รัฐบาลได้แก้ปัญหาด้วยความเข้าใจ ไม่ใช่ด้วยการลิดรอนสิทธิเสรีภาพ และจับกุมคุมขังผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *