การเมือง,  เศรษฐกิจ,  แรงงาน

“พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่” แจ้งปัญหาพี่น้อง 5 จว.ใต้ ไร้ใบอนุญาตทำงานในมาเลย์ ฝาก นายกฯ สั่งการหน่วยงานรัฐหนุนการทำงาน ศอ.บต.

20 ส.ค.2563-พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์ หารือความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียว่า ปัจจุบันตนเป็นอนุกรรมาธิการบูรณาการงบประมาณ ปี 2564 จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีการพิจารณางบประมาณของศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อ พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ว่า

ปัจจุบันมีพี่น้องในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนหลายแสนคนได้เดินทางไปประเทศมาเลเซีย ส่งรายได้กลับมาดูแลครอบครัว รวมเป็นรายได้ของประเทศปีละหลายพันล้านบาท และได้รับความเดือดร้อน ทำให้ต้องอยู่อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมาย

โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถได้รับใบอนุญาตทำงานในประเทศมาเลเซียได้ เนื่องจากกระบวนการขออนุญาตทำงานมีขั้นตอนยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายสูง จึงได้นำฝากให้เลขาธิการ ศอ.บต. นำปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวไปพิจารณาให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

และขณะนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วน จึงฝากให้นายกฯ ได้บัญชาการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการทำงานของ ศอ.บต. เพื่อให้แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *