กีฬา

พลเอก ประวิตรฯ ย้ำ การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และให้ถึงมือนักกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาไทยทำผลงานเป็นเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ในครั้งต่อไป

20 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ

การจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกและบรรเทาอาการเจ็บป่วยทางร่างการให้แก่อดีตนักกีฬาทุพพลภาพ อนุมัติสนับสนุนเงินรางวัล ขยายระยะเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมโครงการโอลิมปิกเกมส์ (Road to Tokyo) ประจำปี 2563 สนับสนุนและปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณการเก็บตัวซ้อมโครงการเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนงานภาพรวมในระยะ 4 ปี (2564-2567)  เป็นต้น

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงการใช้จ่ายเงินกองทุนจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายที่กำหนด โดยให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการใช้เงินของสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อติดตามตรวจสอบให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

โดยเฉพาะการจ่ายเงินสนับสนุนให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ต้องไปถึงตัวนักกีฬาและผู้ฝึกสอนโดยตรงอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการกีฬาของประเทศและเป็นขวัญกำลังใจให้นักกีฬาในการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันสำคัญต่าง ๆ ในระดับสากล เช่น เอเชียนบีชเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ ซีเกมส์ ฯลฯ เพื่อให้นักกีฬาทำผลงานได้ตามเป้าหมาย โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *