www.plewseengern.com,  แรงงาน

ก.แรงงาน จับมือ ETDA เดินหน้าหลักสูตรอีคอมเมิร์ช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

“นฤมล” ไฟเขียวหลักสูตรอีคอมเมิร์ช มอบ กพร. และ ETDA ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ย้ำ แรงงานทุกกลุ่มเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน มีแนวคิดที่จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งหมด เพื่อจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชน และขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายที่พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้กำชับอย่างต่อเนื่องว่า

แรงงานไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 จำนวนหนึ่งถูกเลิกจ้างงาน  แรงงานในระบบกลายเป็นแรงงานนอกระบบ อาชีพที่สามารถทำได้คือเป็นแรงงานเศรษฐกิจชุมชน  ดังนั้น การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ จึงเป็นการติดอาวุธให้แรงงานกลุ่มนี้

ซึ่งนายกรัฐมนตรี และพลเอกประวิตร ได้ย้ำมาตลอดให้กระทรวงแรงงาน ทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพียงกระทรวงเดียวไม่ได้ ต้องมีความร่วมมือกับทุกๆ หน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่สามารถช่วยพี่น้องประชาชนได้ ในวันนี้ก็ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ได้ร่วมมือรวมพลังกันอีกครั้ง  และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมมือกันให้ประชาชนคนไทยได้มีงานทำ

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) และหน่วยงานพันธมิตรเครือข่าย  จะร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย แรงงานนอกระบบ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงานที่มีความสนใจต้องการทำธุรกิจหรือขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์  ให้ความรู้เกี่ยวกับ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และให้ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตสื่อออนไลน์เผยแพร่ เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มช่องทางให้กับสาธารณชนเข้าถึงการให้บริการ  ภายใต้แนวคิด e-Commerce Nation

ศาสตราจารย์ นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า สพธอ. ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรอีคอมเมิร์ช และ Internet For Better Life (IFBL)  เพื่อให้ชุมชนต่าง ๆ เช่น กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชุมชน กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ให้มีความรู้ด้านอีคอมเมิร์ชอย่างครบวงจร และผลักดันให้ชุมชนสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์กลุ่มชุมชน สินค้า และขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน เสริมสร้างแรงงานทั้งกลุ่มนักศึกษาจบใหม่และผู้ว่างงาน ให้มีองค์ความรู้และสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องชุมชน เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

สพธอ. จะได้นำเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงอุปกรณ์เบื้องต้นในการอบรมหลักสูตรดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป้าหมายฝึกอบรมกว่า 1,000 คน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อบรมรบรุ่นละ 20 คน หลักสูตรระยะสั้น 12 ชั่วโมง จะมีเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับ การสร้างคอนเทนท์อย่างไร ขายให้ปัง และฝึกปฏิบัติขายจริงบนโลกออนไลน์ หลักสูตรระยะยาว ใช้ระยะเวลาอบรม 45 ชั่วโมง จะอบรมเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นด้านอีคอมเมิร์ช กฎหมายการขายของออนไลน์ การวางแผนธุรกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและลูกค้าเป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการขาย ระบบ Logistic ตลอดจนระบบการชำระเงินแบบ e-Payment

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สายด่วน 1506 กด 4

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *