www.plewseengern.com,  การเมือง

ส.ส.เพื่อไทย ร่วมกับสมาคมทนายความฯ และผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ยื่นฟ้องศาลแพ่ง ขอคุ้มครองประชาชน

20 ตุลาคม 2563 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ขอทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนประชาชน ร่วมกับ นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย และนายธนวัฒน์ วงค์ไชย อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง พร้อมทั้งขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชน


โดย นพ.ชลน่าน กล่าวว่า การที่มายื่นศาลแพ่งวันนี้ เนื่องจากคำสั่งและข้อกำหนดที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งถ้าศาลพิจารณารับคำร้อง จะร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการชุมนุม เพราะขณะนี้เริ่มมีการชุมนุมขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนลูกหลานของเรา ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่กระทำรุนแรง เราจึงต้องร้องขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง และ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะต้องมีสถานการณ์บ้านเมืองที่ร้ายแรงต่อความมั่นคง แต่การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเป็นการชุมนุมโดยสุจริต ปราศจากความรุนแรง การสลายการชุมนุมมีแต่ทำให้เหตุบานปลายอย่างที่เห็น จึงอยากขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวสำหรับผู้ชุมนุม

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *