การศึกษา,  มหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทในเครือ SCG ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย)

20 ส.ค.63  เวลา 10:45 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย)

ร่วมกับ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมี ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สื่อมวลชน และผู้แทนโรงเรียนเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัย ซึ่งโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) ในครั้งนี้ จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในพื้นที่บริเวณโรงเรียน เช่น บริเวณอาคารเรียน รวมทั้งจุดอันตรายต่าง ๆ โดยรอบโรงเรียน ผ่านการตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้

ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของแต่ละจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชน คือ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในการขยายผลความสำเร็จจากโครงการ Smile Kid School Bus หรือรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย ที่ได้ดำเนินการในปีที่แล้ว

และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการใช้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของเครือข่ายช่างคุณภาพ “คิวช่าง” และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของ SCG และขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงบริษัทในเครือ SCG ที่ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ศักยภาพของหน่วยงานในการนำความปลอดภัยมาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติและจะได้ช่วยกันทำให้โครงการในครั้งนี้สามารถดำเนินการประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

จากนั้น นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และนายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการฯ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ โรงเรียนจินดาศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ และโรงเรียนดวงวิภา

สำหรับสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการฯ โดยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงประโยชน์ของโครงการรวมทั้งร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนนำร่องจังหวัดละ 1 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการ School Check-up รวมถึงสนับสนุนข้อมูลในการจัดทำโครงการ และบุคลากรเพื่อประสานงานและสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *