www.plewseengern.com,  การเมือง,  ดิจิทัล,  สังคม

นายกรัฐมนตรีให้ทบทวนคำสั่งระงับการออกกาศสื่อออนไลน์ต่าง ๆ วอนสื่อมวลชนระมัดระวังไม่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ

20 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงต่อสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล

กรณีเอกสารสำคัญคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพื่อการตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศรายการของสื่อ สื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสาระกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสื่อมวลชนล้วนเป็นภาคส่วนสำคัญของสังคมไทย คือพลังสำคัญที่จะสร้างความชอบธรรม สร้างสรรค์ และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศได้ บทบาทของสื่อที่ทำหน้าที่อย่างมีสิทธิ เสรีภาพ มีความเป็นกลาง ได้สร้างคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศไทยมาโดยตลอด

โดยเฉพาะการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคม การตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจ


วันนี้ ได้สั่งการพร้อมมอบแนวทางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ตัดสินใจออกคำสั่งดังกล่าว ขอให้ทบทวนคำสั่งระงับการออกอากาศต่างๆ และขอให้พิจารณาคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ ยกเว้นบางกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริง ยุยงปลุกปั่น หรือ Fake News ที่ชัดเจน

นำเสนอข่าวที่ตั้งใจบิดเบือนมีเนื้อหาก้าวล่วง ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการตามกฎหมาย และดำเนินการเฉพาะเป็นเรื่อง ๆ ไปทั้งนี้ จึงอยากสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน บางอย่างที่มีความจำเป็นต้องถูกระงับการออกกาศตามคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตาม

“หน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันป้องกันกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ ความพยายามที่จะยุยงปลุกปั่น สร้างความวุ่นวายและความแตกแยกในประเทศไม่ต้องยอมให้เกิดขึ้น นายกรัฐมนตรีไม่เคยละเมิดสิทธิใคร แต่ทุกฝ่ายก็ต้องระวังการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย” นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำในตอนท้าย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *