www.plewseengern.com,  สุขภาพ

‘โนโว นอร์ดิสค์’ เดินหน้าสนับสนุน&ช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเลือดฮีโมฟีเลียในไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประธานชมรมผู้ป่วยฯ แนะหลากหลายวิธีดูแลตัวเอง

มร.จอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์ม่า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทยาและเวชภัณฑ์อันดับต้นของโลก ได้ร่วมลงนามข้อตกลงและสนับสนุน “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย” ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียสามารถดูแลตัวเองที่บ้านได้อย่างปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยผนึกกำลังกับคณาจารย์ทางการแพทย์ “ทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์” ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย “ ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง ทิพย์ ศรีไพศาล” ประธานมูลนิธิผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย และผู้แทนชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

“มร.จอห์น ดอว์เบอร์ รองประธานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า
“การลงนามข้อตกลงสนับสนุน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย” ครั้งนี้ หวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมแนวทางแนวทางปฏิบัติในการสร้างระยะห่างทางสังคม ลดจำนวนการเยี่ยมผู้ป่วยที่จะไปยังโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือในเรื่องของการใช้เครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศในการช่วยให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ป่วยเรื่องของการดูแลตัวเองในขณะที่อยู่บ้าน ให้ลดความเสี่ยงจากโควิด- 19 ซึ่งจะมีการเข้าไปอบรมวิธีการรักษาต่าง ๆ ที่บ้าน เพราะหากผู้ป่วยหรือญาติสามารถดูแลตัวเองได้ในช่วงนี้ก็จะทำให้ทีมแพทย์ และพยาบาล สามารถมีพื้นที่ว่างไปรักษาคนไข้รายอื่น ๆที่มีความจำเป็นต้องไปที่โรงพยาบาลได้มากขึ้น


จากโครงการนี้คาดว่าผู้ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียในประเทศไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แม้ว่าจะเกิดโรคระบาดที่ไม่คาดคิดในอนาคตก็ตาม

ด้าน “ทันตแพทย์มณฑล สุวรรณนุรักษ์” ประธานชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ตัวแทนจากทางชมรมผู้ป่วยกล่าวว่า “ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย ภายใต้มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยและครอบครัวมาโดยตลอด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตเสมือนหรือใกล้เคียงกับสภาวะปกติโดยทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนทักษะ และความรู้การดูแลรักษาตนเองแก่ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ครอบครัว ผู้ดูแลผู้ป่วย และอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นไปเพื่อการสร้างเสริมความสัมพันธืที่ดีภายในกลุ่มผู้ป่วยอีกด้วย กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน”

และ “นายเอกวัฒน์ สุวันทโรจน์” รองประธานชมรมผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันสถานการณ์โรคนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ 2,000 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากกรรมพันธุ์ที่จะเกิดขึ้นเฉพาะผู้ชายเท่านั้น ซึ่งอาการจะมีเลือดไหลออกตามข้อไม่หยุด บางรายมีเลือดไหลข้างในร่างกาย โรคนี้จะไม่มีทางให้รักษาหายขาดได้

ดังนั้นจึงแนะนำว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ต้องต้องเข้ารับการตรวจ รวมถึงควรซักประวัติว่าพันธุกรรมมีใครเป็นโรคนี้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นแล้วจะต้องรักษาไปตามอาการก่อนในระยะแรก

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการลงนามความร่วมมือและร่วมสนับสนุนเงินทุนของ โนโว นอร์ดิสค์ นอกจากลดความเสี่ยงจากโควิด-19 แล้วยังช่วยเหลือผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก พร้อมกันนี้อยากให้คำแนะนำว่าการดูแลตัวเองในผู้ป่วยฮีโมฟีเลียที่สำคัญต้องคอยระวังเรื่องการกระแทก จากกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต เช่น การเดิน การวิ่ง การออกกำลังกาย รวมถึงการเลือกอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองที่ก่อให้เกิดการกระแทกควรหลีกเลี่ยง

ที่สำคัญผู้ป่วยจะต้องทำน้ำหนักตัวอย่าสูงจนเกินไป เพราะจะส่งผลกระทบต่อโรคนี้อย่างมากโดยเฉพาะข้อต่อ นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องน่ายินดีว่าปัจจุบันยังมีนวัตกรรมใหม่ ๆ และบริษัททางการแพทย์ที่ ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดน้อยลงและเพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยที่ดีขึ้น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *